Fiat 500e

Jak wyjąć baterię z Fiata 500e?

Posted on
Jak wyjąć baterię z Fiata 500e

Jak wyjąć baterię z Fiata 500e? Nie jest to tak łatwa operacja jak w Hybrydach Toyoty czy Lexusa. Większość Hybryd ma umieszczoną baterię trakcyjną w bagażniku samochodu, tuż za tylną ławką. Akumulator HV (wysokiego napięcia) Fiata 500e znajduję się pod samochodem. Aby odsłonić box’a zawierającego 96 litowo jonowych cel, elektrycznej pięćsetki, musimy zacząć od demontażu […]

E V

How to remove the battery from Fiat 500e?

Posted on
How to remove the battery from Fiat 500e?

How to remove the battery from Fiat 500e? This is not an easy operation like the Toyota or Lexus hybrids. Most hybrids have placed a traction battery in the trunk of the car, just behind the rear bench. Battery HV (high voltage) Fiat 500e I find myself under the car. To expose the box containing […]

Ev

Wie entfernt man die Batterie von Fiat 500e?

Posted on
Wie entfernt man die Batterie von Fiat 500e?

Wie entfernt man die Batterie von Fiat 500e? Dies ist keine einfache Bedienung wie die Toyota oder Lexus Hybride. Die meisten Hybriden haben eine Traktionsbatterie im Kofferraum des Autos platziert, direkt hinter der Rückbank. Batterie HV (Hochspannung) Fiat 500e Ich befinde mich unter dem Auto. Um die Box mit 96 Lithium-Ionen-Ziel, elektrische fünfzighundert, müssen wir […]

EV

Naprawa Akumulatora Hybrydowego

Posted on
Naprawa akumulatora Hybrydowego

Naprawa akumulatora Hybrydowego Naprawa akumulatora hybrydowego Toyoty Prius w Łodzi. Pełna diagnostyka komputerowa baterii trakcyjnej Toyoty Prius. Czyli wymiana i regeneracja uszkodzonych cel. Regeneracja baterii hybrydowej Toyota Prius, Auris,  Lexusa GS450h lub 200CTh.  Gdy Twoja Toyota lub Lexus wyświetla informacje Check Hybrid System. Następnie komputer diagnostyczny wykazuje kody błędów : P0A80 i P0A7F. Odwiedź serwis Serwis Pojazdów Elektrycznych Łódź.  […]

E V

Hybrid Battery Repair

Posted on

Hybrid Battery Repair Repair of Toyota Prius Hybrid Battery in Lodz. Full computer diagnostics of Toyota Prius Traction battery. That is, replacing and regeneration of the damaged target. Regeneration of hybrid battery Toyota Prius, Auris, Lexusa GS450h or 200CTh. When your Toyota or Lexus displays the information Check Hybrid System. The diagnostic computer then shows the […]