EV

Fiat 500e dane techniczne

Posted on
Fiat 500e dane techniczne

Fiat 500e dane techniczne Fiat 500e dane techniczne, pełna specyfikacja modelu z 2013 roku. Wyprodukowany w zakładzie montażowym: Toluca, Meksyk. Data wprowadzenia: drugi kwartał 2013 r. Jako model z 2013 r. NADWOZIE / PODWOZIE Układ: napęd na przednie kołaKonstrukcja: jednolity stalowy korpus SILNIK ELEKTRYCZNY Typ i opis: Trwała magnetyczna trakcja elektryczna z elektryczną zapadką postojowąMoc […]

Ev

49% nicht bereit Fiat 500e

Posted on
49% nicht bereit Fiat 500e

49% nicht bereit Fiat 500e 49% nicht bereit Fiat 500e, wenn aus dem Hafen erhalten. Dies ist ein häufiges Problem für diese Elektroautos während einer langen Zeit nicht zu verwenden-eg. Transport aus den Vereinigten Staaten. Dieses Problem sollte die Dienstaktion beheben oder U69 aktualisieren. Und es besteht aus dem Laden einer 12V-Batterie mit HV-Hochspannungsbatterie weit […]

E V

49% not ready Fiat 500e

Posted on
49% not ready Fiat 500e

49% not ready Fiat 500e 49% not ready Fiat 500e when received from port. This is a common problem for these electric cars during a long time not To use-eg. Transport from the United States. This Problem should resolve the service action or update U69. And it consists of charging a 12V battery with HV-high […]

EV

49% not ready Fiat 500e

Posted on
49% not ready Fiat 500e

49% not ready Fiat 500e 49% not ready Fiat 500e po odebraniu z portu. To częsty problem nękający te samochody elektryczne podczas długiego czasu nie użytkowania – np. transportu ze Stanów Zjednoczonych. Problem ten powinna rozwiązać akcja serwisowa czyli aktualizacja U69. A polega na ładowaniu akumulatora 12V z baterii hv – wysokiego napięcia znacznie poniżej […]

Ev

Unfallreparatur von Elektroauto

Posted on
Unfallreparatur von Elektroauto

Unfallreparatur von Elektroauto Fiat 500e. Die Reparatur eines Bergungs-Elektroautos aus den Staaten ist oft nicht „schwierig” und sehr teuer. Leider können oft auch leicht getroffene Autos leichte Defekte aufweisen. Die unreparierten führen zu größeren Schäden. Das war der Fall beim letzten elektrischen Fiat 500e, der uns getroffen hat. Alles begann ganz einfach. Elektro Fiat aus […]

E V

After accident repair of electric car

Posted on
After accident repair of electric car

After accident repair of electric car After accident repair of electric car. The repair of a salvage electric car from the united states is often not „difficult” and very costly. Unfortunately, often even gently struck cars can have hidden slight defects. Which are left unrepaired lead to greater damage. That was the case with the […]

EV

Naprawa powypadkowa samochodu elektrycznego

Posted on
Naprawa powypadkowa samochodu elektrycznego

Naprawa powypadkowa samochodu elektrycznego sprowadzonego ze stanów często nie jest „trudna” i bardzo kosztowna. Niestety, często nawet delikatnie uderzone samochody mogą mieć ukryte niewielkie wady. które pozostawione bez naprawy doprowadzają do większych szkód. Tak było w przypadku ostatniego elektrycznego fiata 500e, który do nas trafił. Wszystko zaczęło się bardzo zwyczajnie. Elektryczny Fiat sprowadzony ze stanów […]

Ev

FCA-Computerdiagnose

Posted on

Computerdiagnose FCA oder Fiat Chrysler Automobiles. Mit einem leichten Augenlicht: Computerdiagnostik in der gesamten italienischen Auswanderung und New American Familie. Es ist dank des italienischen Beitrags, in der Zusammensetzung der Marken der FCA-Gruppe: Fiat Fiat PROFESSIONAL Chrysler widder ausweichen jeep Maserati Abarth Lancia Alfa Romeo Srt Mopar Electro Auto Bodo Electric und Hybrid-Auto-Service bietet volle […]

E V

FCA Computer Diagnostics

Posted on
FCA Computer Diagnostic

Computer diagnostics FCA or Fiat Chrysler Automobiles. With a slight eye-light: computer diagnostics throughout the Italian emigration and New American family. It is thanks to the Italian contribution, in the composition of the brands belonging to the FCA group: Fiat Fiat PROFESSIONAL Chrysler Ram Dodge Jeep Maserati Abarth Lancia Alfa Romeo Srt Mopar Electro Auto […]

Serwis

Diagnostyka komputerowa FCA

Posted on
Diagnostyka komputerowa FCA

Diagnostyka komputerowa FCA czyli Fiat Chrysler Automobiles. Z lekkim przymróżeniem oka: diagnostyka komputerowa całej włoskiej emigracji i nowej amerykańskiej rodziny. To dzięki włoskiemu wkładowi, w składzie marek należących do grupy FCA znalazły się: Fiat Fiat PROFESSIONAL Chrysler RAM Dodge Jeep Maseratti Abarth Lancia Alfa Romeo SRT Mopar Serwis samochodów elektrycznych i hybrydowych Electro Auto Bodo […]