EV

Fiat 500e dane techniczne

Posted on
Fiat 500e dane techniczne

Fiat 500e dane techniczne Fiat 500e dane techniczne, pełna specyfikacja modelu z 2013 roku. Wyprodukowany w zakładzie montażowym: Toluca, Meksyk. Data wprowadzenia: drugi kwartał 2013 r. Jako model z 2013 r. NADWOZIE / PODWOZIE Układ: napęd na przednie kołaKonstrukcja: jednolity stalowy korpus SILNIK ELEKTRYCZNY Typ i opis: Trwała magnetyczna trakcja elektryczna z elektryczną zapadką postojowąMoc […]

Ev

Akkumulatoren für Hybridautos

Posted on
Akkumulatoren für Hybridautos

Akkumulatoren für Hybridautos, Elektro- und Hybrid-Plug-in-Autos aller Marken, auch amerikanisch. Wir werden jede Batterie in jedem Elektro- oder Hybridauto ersetzen oder reparieren/regenerieren. Wenn Sie Ihre Hybridbatterie durch eine neue ersetzen müssen, sollten Sie sich vorher unseren Hybridbatterie-Regenerationsservice überlegen. Regeneration – die Reparatur einer Hybridbatterie ist unsere Spezialität, die wir garantieren. Aber das ist nicht der […]

E V

Accumulators for hybrid cars

Posted on
Accumulators for hybrid cars

Accumulators for hybrid cars, electric and hybrid plug-in cars of all brands, including American. We will replace or repair/regenerate each battery in any electric or hybrid car. If you need to replace your hybrid battery with a new, consider our hybrid battery regeneration service beforehand. Regeneration-the repair of a hybrid battery is our specialty for […]

Hybrydowe

Akumulatory do samochodów hybrydowych

Posted on
Akumulatory do samochodów hybrydowych

Akumulatory do samochodów hybrydowych, elektrycznych oraz hybrydowych typu plugin wszystkich marek, także amerykańskich. Wymienimy lub naprawimy/zregenerujemy każdy akumulator w każdym samochodzie elektrycznym lub hybrydowym. Jeśli musisz wymienić swój akumulator hybrydowy na nowy, rozważ wcześniej naszą usługę regeneracji baterii hybrydowej. Regeneracja – naprawa baterii hybrydowej to nasza specjalność na którą udzielamy gwarancji. Ale to nie jedyny […]

Ev

Wie entfernt man die Batterie von Fiat 500e?

Posted on
Wie entfernt man die Batterie von Fiat 500e?

Wie entfernt man die Batterie von Fiat 500e? Dies ist keine einfache Bedienung wie die Toyota oder Lexus Hybride. Die meisten Hybriden haben eine Traktionsbatterie im Kofferraum des Autos platziert, direkt hinter der Rückbank. Batterie HV (Hochspannung) Fiat 500e Ich befinde mich unter dem Auto. Um die Box mit 96 Lithium-Ionen-Ziel, elektrische fünfzighundert, müssen wir […]

E V

How to remove the battery from Fiat 500e?

Posted on
How to remove the battery from Fiat 500e?

How to remove the battery from Fiat 500e? This is not an easy operation like the Toyota or Lexus hybrids. Most hybrids have placed a traction battery in the trunk of the car, just behind the rear bench. Battery HV (high voltage) Fiat 500e I find myself under the car. To expose the box containing […]

Fiat 500e

Jak wyjąć baterię z Fiata 500e?

Posted on
Jak wyjąć baterię z Fiata 500e

Jak wyjąć baterię z Fiata 500e? Nie jest to tak łatwa operacja jak w Hybrydach Toyoty czy Lexusa. Większość Hybryd ma umieszczoną baterię trakcyjną w bagażniku samochodu, tuż za tylną ławką. Akumulator HV (wysokiego napięcia) Fiata 500e znajduję się pod samochodem. Aby odsłonić box’a zawierającego 96 litowo jonowych cel, elektrycznej pięćsetki, musimy zacząć od demontażu […]

Ev

Kompletter Nachgarantie-Service Toyota Hybrid

Posted on

Überprüfen des Hybridsystems Kompletter Nachgarantie-Service Toyota Hybrid. Überprüfen Sie Hybridsystem ist ein Fehler, der den Verbrauch einer Traktionsbatterie (HV-Batterie) Ihres Hybridautos anzeigt. Keine Sorge, Sie sind nicht mehr nur zu sehr teuren Toyota autorisierten Dienstleistungen verurteilt. Kommen Sie zu uns. Wir führen eine vollständige Computerdiagnose Ihres Hybridautos durch. Danach werden wir den Umfang der Reparatur […]

E V

Complete post-warranty service Toyota Hybrid

Posted on
Complete post-warranty service Toyota Hybrid

Check Hybrid System Complete post-warranty service Toyota Hybrid. Check Hybrid System is a mistake that indicates the consumption of a traction battery (HV battery) of your hybrid car. Do not worry, you are no longer only condemned to very expensive Toyota authorized services. Come to us. We will perform a full computer diagnosis of your […]

Hybrydowe

Pełny pogwarancyjny serwis Toyota Hybrid

Posted on
Check Hybrid System

Check Hybrid System Check Hybrid System, to błąd wskazujący najczęściej na zużycie baterii trakcyjnej (baterii HV)Twojego samochodu Hybrydowego. Nie martw się, nie jesteś już tylko skazany na bardzo drogie autoryzowane serwisy Toyoty. Przyjedź do nas. Przeprowadzimy pełną diagnostykę komputerową Twojego Samochodu Hybrydowego. Po tym określimy zakres naprawy ukadu hybrydowego. Check Hybrid nie zawsze musi oznaczać […]